Měsíční plán

Červen - Hurá na prázdniny

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Venkovní hry
• Hry s míčem
• Vyrobení prázdninového deníku
• Skákání gumy, přes švihadlo
• Vyrobení dárečku ke Dni otců
• Den dětí

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Vycházky po Praze, výlety
• Opalování na zahradě
• Hry s vodou
• Škola v přírodě


PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Úklid třídy, příprava na prázdniny
• Třídění obrázků a výrobků
• Jak napsat pohled?

JINÉ ČINNOSTI

• Společná vycházka na zmrzlinu
• Piknik

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Poučení o bezpečnosti během letních prázdnin

Květen - Léto ťuká na dveře

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Tvoření pro maminky
• Výroba májky ze špejlí
• Malování, otiskávání a tvoření jarních rozkvetlých stromů a keřů
• Trávení času venku
• Hry na školním hřišti

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Opalování na dece
• Čtení a prohlížení knih venku
• Vycházky po okolí
• Povídání, jak udělat maminkám radost
• Povídání o květnových svátcích → Den matek, 1. a 8. Května

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Staráme se o své věci
• Učíme se, jak můžeme maminkám pomáhat
• Hádanky s jarními rostlinami
• Poznáváme rozkvetlé stromy a květiny
• Cestujeme po světadílech

JINÉ ČINNOSTI

• Hry s vodou
• Projekt Cestujeme kolem světa → poznávání různých národností a zvyků → tématické hry ke kontinentům např. Hutututu

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost během prodloužených víkendů

5.5. - Dopravní soutěž – soutěž školních družin

Duben - Bezpečnost dětí

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Tvoření s tématem Dne Země
• Pěstování rostlin, ochutnávání
• Vyrobení vlastní čarodějnice z věcí, co bychom jinak vyhodili
• Čarodějnická škola → vaření lektvarů, létání na koštěti atd.

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Čtení knihy na pokračování
• Povídání o zážitcích z Velikonoc, tradice
• Rozhovory mezi kamarády- učíme se naslouchat
• Sledování videí BESIP
• Film na pokračování - Malá čarodějnice
• Seznamování se zdravým životním stylem
• Příprava zdravých pomazánek a smoothie

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Pracovní listy Den Země
• Jaká máme práva a povinnosti?
• Pravidla pro chodce a cyklisty
• IZS
• Myšlenkové mapy

JINÉ ČINNOSTI

• Inline bruslení
• Dopravní hřiště
• Opakování pravidel a bezpečnosti
• Pohybové hry na školní zahradě
• Hry pro upevnění pravidel

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost při inline bruslení a na dopravním hřišti

Březen - Příroda se probouzí

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Poznávání jarních květin a rostlin
• Mláďata v přírodě
• Velikonoční tvoření
• Pletení pomlázek
• Jarní a velikonoční říkadla

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Čtení knihy na pokračování
• Chaloupka na vršku- Velikonoce
• Procházka na Velikonoční trhy
• Povídání o velikonočních tradicích a zvycích
• Individuální rozhovory s dětmi

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Jak roste rostlina? → projekt- sledujeme, jak rostlina klíčí a roste → zakreslujeme, zapisujeme, diskutujeme
● Beseda v knihovně- měsíc knihy

JINÉ ČINNOSTI

• Jarní a velikonoční výzdoba třídy
• prezentace projektu
• setí bylinek a jarních rostlin, starání se o ně
• Velikonoční kimova hra

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Poučení o bezpečnosti během Velikonočních svátků

Únor - Valentýnský bál

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Valentýnské tvoření
• Uspořádání karnevalu→ vyzdobení třídy, vyrobení masek, hry→ kooperace, tvůrčí činnost
• tvoření lojového krmení pro ptáky
• zpíváme a tancujeme

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Čtení na pokračování
• Pohádka- Chaloupka na vrškuMasopust
• pexeso, puzzle, skládačky
• kreslení dle fantazie
• vyprávění zážitků
• povídání o masopustu, sv. Valentýnu

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• staráme se o pořádek v družině
• didktické hry
• Poznáváme vesmír→ materiál Logošík
• Trénujeme zrakovou paměť → kreslení vloček do tabulky

JINÉ ČINNOSTI

• lední bruslení
• karneval
• pohybové taneční hry
• hry pro rozvoj paměti

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost během jarních prázdnin 

Do konce února uhradit 400,- za druhé pololetí ŠD

Leden - „ Zima, zima tu je …“

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• tvoření z papíru- Tři králové
• hry ve sněhu a na kluzišti- lední bruslení
• písnička My Tři králové…
• pokusy s vodou, ledem, sněhem
• Čtení knihy na pokračování → Porozumění textu, poslech, vlastní čtení

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ
• Sledování vzdělávacích videí
• Chaloupka na vršku- Jak to bylo na Tři krále→ vyplnění PL dle videa→ zapamatování informací z pohádky
• stavebnice, společenské hry
• jógová rozcvička
• povídání, co jsme zažili o vánočních prázdninách

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• vyhledávání informací v knize
• prohlížení časopisů
• vystřihovánky
• didaktické hry
• opakování ročních období, měsíců- co je typické pro zimu
• Poznáváme lidské tělo- materiál Logošík

JINÉ ČINNOSTI

• Vycházky
• navlékání korálků
• pohybové hry venku
• hry pro rozvoj koordinace pohybů
• krmení zvířat v zimě

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost během pololetních prázdnin

Prosinec - České Vánoce

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Vyrobení adventního kalendáře s úkoly
• Pečení a zdobení perníčků
• Tvoření dárků a přáníček pro rodiče
• Objevujeme tradice a zvyky české i zahraniční
• Mikuláš

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ
• Sledování vánočních pohádek
• Čtení vánočních příběhů
• Zpívání koled, učení vánočních básniček
• Zapalování adventních svíček
• Povídání o tradicích u nás i našich kamarádů jinde
• Omalovánky

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Psaní úkolů do adventního kalendáře
• Seznamování s tradicemi
• Logické řady s obrázky
• Psaní dopisu Ježíškovi→ společná práce

JINÉ ČINNOSTI

• Vycházky - vánoční trhy
• Vánoční výzdoba třídy
• Lední bruslení, koulování
• Pohybové hry s vánoční tématikou
• Hry pro rozvoj logického myšlení

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost během vánočních prázdnin

Listopad - Strašení

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Tvoření z přírodnin
• Výroba papírových draků
• Dlabání dýní
• Skládání puzzle příšerek

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ

• Povídání, co jsme zažili o víkendu
• Povídání o Dušičkách a Halloweenu
• Hry na zahradě školy
• Příprava na advent-vánoční básničky, písničky, tvorba adventního věnce
• Pohádka- Chaloupka na vršku-Jak to bylo na Dušičky

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Zvířata v zimě-co dělají, jak se připravují na zimu Zvířata v zimě — Polopatě — iVysílání
• Poznávání zvířat
• Poznávačka Přírody
• Čtení knihy na pokračování → Porozumění textu, poslech, vlastní čtení
• Sledování vzdělávacích videí

JINÉ ČINNOSTI

• Vycházky
• Sportovní aktivity na školním hřišti
• Pohybové hry v družstvech→ kooperace
• Hry o emocích

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky

Říjen - Barevný podzim

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Sbírání a lisování listů
• Frotáž
• Vymýšlení jmen pro příšerky🡪 rozvoj fantazie
• Abstraktní malba na velký formát 🡪 využití pouze barev podzimu- inspirace z barev listů

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ
• Čtení knihy na pokračování → Porozumění textu, poslech, vlastní čtení
• Sledování vzdělávacích videí
• Povídání, co jsme zažili o víkendu
• Povídání o typických barvách a znacích podzimu
• Hry na zahradě školy
• Učíme se písničky a básničky
• Učíme se relaxovat s knihou, s klidovými aktivitami

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Tvoření příběhů z obrázků- vytisknuté i nakreslené dětmi
• Písmenkové a číselné tajenky a kvízy
• Učíme se odstíny barev🡪 dělení na teplé, studené odstíny, na ty, co jsou nám příjemné a naopak
• Rodina- co to je

JINÉ ČINNOSTI

• Vycházky
• Podzimní výzdoba třídy
• Sportovní aktivity na školním hřišti
• Pohybová kimova hra
• Hry pro stmelení kolektivu

BEZPEČNOST

• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky
• Bezpečnost během podzimních prázdnin

Září - Já a moje třída – JÁ-TY-MY

ČINNOSTI ZÁJMOVÉ

• Nakreslení a pojmenování vlastní příšerky
• Seznámení s celoroční hrou
• Vybarvení příšerek
• Skládání očí, končetin atd. na příšerky z geometrických tvarů a jejich popis
• Navlékání korálků, tvoření náramků→ jemná motorika

ČINNOSTI ODPOČINKOVÉ A REKREAČNÍ
• Čtení knihy na pokračování → Porozumění textu, poslech, vlastní čtení
• Sledování vzdělávacích videí
• Povídání, co jsme zažili o prázdninách
• Jaká je má role? Povídání o mně, kamarádech a mé rodině.
• Hry na zahradě školy
• Naučení písniček: Září, Jaro, léto, podzim, zima

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

• Společná tvorba pravidel🡪 kooperace
• Opakování ročních období, měsíců, dní v týdnu🡪 co je typické pro září
• Písmenkové a číselné tajenky a kvízy
• Popis kamaráda, mě i příšerek- každý je jiný🡪 respekt

JINÉ ČINNOSTI

• Vycházky
• Seznámení s novou třídou → vyzdobení třídy
• Sportovní aktivity na školním hřišti
• Pohybová hra- sochy 🡪 reakce na signál
• Hry se jmény

BEZPEČNOST

• Seznámení se školním řádem
• Řádem ŠD
• Bezpečností v ŠD, na zahradě, hřišti, při vycházkách a mezi žáky 

Do konce září přihlašování do zájmových kroužků


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři