Měsíční plán

Říjen

  1. Týden – zpívání s kytarou (1.říjen den hudby)
  2. Týden - Halloweenské tvoření
  3. Týden –  20. říjen - Interaktivní kouzelnické představení
  4. Týden – hry ke dni vzniku samostatného Československa

Září

  1. týden - seznámení se s novými prostory (Hasičárna, Orlovna), seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD, poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD, adaptujeme se na školní prostředí, respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
  2. týden – sbírka pro Světlušku
  3. týden – turnaje ve venkovních hrách
  4. týden – malování, omalovánky s podzimními motivy
  5. týden – zájmová činnost a hry ke dni české státnosti

Do konce září přihlašování do zájmových kroužků


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři