Měsíční plán

 

Tematický plán

MŠ PODVIHOV ÚNOR  2023

 

Plánované akce:

-návštěva Knihovny Petra Bezruče v Opavě

-maškarní bál

-masopustní průvod po vesnici

 

 

-prohlížíme si knihy a čteme si pohádky

-seznámení s povoláním souvisejícím s knihami -spisovatel, ilustrátor, knihovník, prodejce knih

-dramatizujeme pohádky, hry s maňásky

-hra pohádek v loutkovém divadle

-poznáváme vlastnosti pohádkových postav – rozlišování dobra a zla

-výroba vlastní knížky

-osvojení si dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 

-seznamujeme se s obdobím masopustu

-tvorba masek

-rozvíjíme tvořivost a fantazii při přípravě i samotném maškarním plese

-zpěv pohádkových písní

-rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři