Měsíční plán

Tematický plán

MŠ PODVIHOV DUBEN  2021

 

Příprava dětí k zápisu do 1.třídy

-předčíselné představy, geometrické tvary, pojmy více, méně, stejně

-pravolevá orientace

-rytmizace slov, určování počtu slabik, určování začáteční hlásky ve slově

-zrakové vnímání a zraková paměť

-grafické cviky

-řeč – popis obrázku, vyprávění pohádky, rýmy

 

Zahrada na jaře

-seznámení s činností na zahradě- sázení, okopávání, zalévání

-nářadí – pojmenování, využití

-pojmenování ovoce, zeleniny, kytek

-neživá příroda- hlína, kameny, voda

-koloběh vody – ochrana vody

 

Slet čarodějnic

-seznámení s touto tradicí

-čarodějnická kouzla – pokusy

-seznámení s bylinami – pojmenování, hledání v přírodě

- seznámení s jedovatými rostlinami

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři