Roční plán

CELOROČNÍ PROJEKT

ŽIVOT V PŮDĚ ANEB PUTOVÁNÍ S ŽÍŽALOU JŮLIÍ

Naše mateřská škola se dlouhodobě věnuje environmentální výchově, která má za úkol vychovávat děti k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život.

 

Tento školní rok máme nově na zahradě kompostér, a proto jsme připravily celoroční projekt, ve kterém děti seznámíme s půdou a s jejími obyvateli.

 

Cílem dílčích aktivit je rozšířit vědomosti dětí o půdě, jejích obyvatelích a kompostování, využívat   badatelský přístup a pozorovat půdní organismy. Jedním z cílů je rozvíjet manuální zručnost dětí a zapojit je do konkrétní činnosti na ochranu životního prostředí.

 

Témata:

Co je to půda?

-jak vzniká půda

-stáří půdy

-druhy půdy

 

Co je to kompost?

-jak vzniká kompost

-co se děje na kompostu

 

Co je to vermikompostér?

-seznámení s vermikompostérem

-pozorování žížal

-krmení žížal

-výroba vermikompostéru

 

Živočichové žijící v půdě a v kompostu

-bádání a pozorování živočichů

-krtek

-bakterie

-svinky

-stínky

-stonožky

-hlístice

-chvostoskoci

-žížaly

 

Život žížal v půdě

-vývojový cyklus žížal

-pozorování žížal

 

Třídění odpadu

-co je bioodpad

-čím nakrmíme kompost

 

Koloběh živin v půdě

-pochopit, že vše, co vychází z přírody, se zase vrací do koloběhu živin

 

Pěstování rostlin v půdě

-sázení rostlin, setí semínek

-využití „žížalího čaje“


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři