Týdenní plán

Týden. plan 3.třída - 29.3. doma.docx

Týden. plán 3.třída 6.4. doma.docx

15.3.

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Tábornická – slovesa – osoba, číslo

Uč str 110-112, PS str 17

Dú – uč str 109 cv 5  písemně do sešitu.

Písanka strana 32-33

Čtení – Ve světě objevů a vynálezů, čítanka str 108-111, PS čít str 12-14

 

Školní sešit

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5812-ucitelka-3-tr-poznavame-slovesa-v-textu?vsrc=predmet&vsrcid=cj-a-literatura%7E1-stupen-zs

M

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Uč str 59-60,100  PS str  20-21, 48 online.

 Dú – str 59 cv 51 a cv 53  písemně do sešitu,

PL násobení a dělení

G – Geometrická tělesa,

 

 

Školní sešit

Geometrický sešit,

PL násobení a dělení

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5951-ucitelka-3-tr-geometricke-skladanky?vsrc=predmet&vsrcid=matematika%7E1-stupen-zs

PRV

Zemědělství Uč str 55-57, PS str 28-29

online

 

Školní sešit

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7036-od-pracloveka-k-zemedelci?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

AJ

Rooms – bedroom, kitchen, sitting room, bathroom, living room, hall, garage. 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 15.3. doma    

15.3.

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Tábornická – slovesa – osoba, číslo

Uč str 106-109, PS str 15-16

Dú – uč str 106 cv 29 doplnit v naskenované stránce, str 106 cv 27 písemně do sešitu.

Písanka strana 30-31

Čtení – Ve světě objevů a vynálezů, čítanka str 107-109, PS čít str 10-12

 

Školní sešit

Naskenovaná str 106

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5812-ucitelka-3-tr-poznavame-slovesa-v-textu?vsrc=predmet&vsrcid=cj-a-literatura%7E1-stupen-zs

M

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Uč str 59-60,100  PS str  18-19, 48 online.

 Dú – str 56 cv 40  písemně do sešitu, PL násobení a dělení

 

G – Geometrická tělesa,

 

 

Školní sešit

Geometrický sešit,

PL násobení

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5951-ucitelka-3-tr-geometricke-skladanky?vsrc=predmet&vsrcid=matematika%7E1-stupen-zs

PRV

Pravěcí lidé Uč str 53-54, PS str 27-28

online

 

Školní sešit

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7036-od-pracloveka-k-zemedelci?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

AJ

Čtení Where´s Hammy? – učebnice str. 41

Předložky – on, under, in (na, pod, v) – speaking, writing

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 8.3. doma    

8.3.

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Počítačová - opakování

Uč str 102-105, PS str 14

Dú – uč str 102 cv 14,str 105 cv 25 v naskenované stránce, str 103 cv 18 písemně do sešitu.

Písanka strana 28-29

Čtení – Ve světě objevů a vynálezů, čítanka str 103-107, PS čít str 8-10

 

Školní sešit

Naskenovaná str 102,105

 

 

UčíTelka (3. tř.): Pádové otázky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5872-ucitelka-3-tr-predpony-vy-vy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5852-ucitelka-3-tr-vyjmenovana-slova-po-z

M

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Uč str 54-57,  PS str  16-17, 47 online.

Dú – str 55 cv 30, str 56 cv 41 písemně do sešitu, PL násob

G – Geometrická tělesa,

 

 

Školní sešit

Geometrický sešit,

PL násobení 7

99https://edu.ceskatelevize.cz/video/5712-ucitelka-3-tr-pametne-scitame-a-odcitame-do-1000

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5985-ucitelka-3-tr-zakladni-geometricka-telesa?vsrc=predmet&vsrcid=matematika

PRV

Archeologie. Uč str 50, PS str 25-26

online

 

Školní sešit

 

 

AJ

 Lekce č. 6 – slovíčka – a table, a chair, a boocase, a cupboard, a bed, a wardrobe.

Čtení Where´s Hammy? – učebnice str. 41

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 1.3. doma    

1.3.

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Hudební – vyjmenovaná slova po z, e-mail,

podstatná jména – pádové otázky

Počítačová - opakování

Uč str 96-101, PS str 12-13

Dú – uč str 98 cv 25 v naskenované stránce, PL 13

Písanka strana 26-27

Čtení – Ve světě minulém, čítanka str 92-100, PS čít str 7-8

 

Školní sešit

Naskenovaná str 98

PL 13

 

UčíTelka (3. tř.): Pádové otázky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5872-ucitelka-3-tr-predpony-vy-vy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5852-ucitelka-3-tr-vyjmenovana-slova-po-z

M

Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Uč str 52-54,  PS str  13-14,46 online.

Dú – str 53 cv 21,23,24 písemně do sešitu

G – Osová souměrnost, jednotky délky, převody

 

 

Školní sešit

Geometrický sešit,

PL souměrnost

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5712-ucitelka-3-tr-pametne-scitame-a-odcitame-do-1000

PRV

Měření času. Uč str 48-49, PS str 25-26

online

 

Školní sešit

 

 

AJ

 Dopis Gregovi – učebnice str. 37, Colin in Computerland.

In Britain – učebnice str. 39, části těla

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 22.2. doma    

22. 2..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Hudební – vyjmenovaná slova po z, e-mail,

podstatná jména – pádové otázky

Uč str 92-95, PS str 10-11

Dú – uč str 93 cv 10 v naskenované stránce, str 95 cv 17

PL 11, PL vyjmenovaná slova s obrázky

Písanka strana 24-25

Čtení – Ve světě minulém, čítanka str 89-93, PS čít str 5-6

 

Školní sešit

Listy se slovy příbuznými po z,

Naskenované str 93,95

PL

UčíTelka (3. tř.): Číslo a rod u podstatných jmen - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Pádové otázky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5872-ucitelka-3-tr-predpony-vy-vy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5852-ucitelka-3-tr-vyjmenovana-slova-po-z

M

Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky. Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Uč str 49- 51, 99, PS str  10-12 online.

Dú – doplnit v naskenované  str 50 cv 3,5,6

G – Grafický součet úseček, jednotky délky, převody

 

 

Školní sešit

Naskenovaná str 50

Geometrický sešit, kružítko, proužek bílého papíru asi 3x 15 cm

 

 

UčíTelka (3. tř.): Zaokrouhlování na stovky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Přednost se závorkami - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5712-ucitelka-3-tr-pametne-scitame-a-odcitame-do-1000

PRV

Oheň. Hasičská záchranná služba. Uč str 44-45, PS str 23

online

 

Školní sešit

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6273-nebezpecne-situace-pozar

 

AJ

 Otázka: Have you got…?

Odpověď: Yes, I have got. x No, I haven´t got.

Speaking – kombinace všech otázek a odpovědí.

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 15.2. doma    

15. 2..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Kuchařská – vyjmenovaná slova po v, popis činnosti, podstatná jména - pády

Zopakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P,S

Uč str 88-90, PS str 7-9

Dú – uč str 89 cv 17 písemně do sešitu, str 90 cv 19

Listy se slovy příbuznými po V číst nahlas.

Písanka strana 22,23. Básnička.

Čtení – Ve světě minulém, čítanka str 86-88, PS čít str 3-4

 

Školní sešit

Listy se slovy příbuznými po V

 

UčíTelka (3. tř.): Číslo a rod u podstatných jmen - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Pádové otázky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

M

Zápis trojciferného čísla, zaokrouhlování,

Opakování – násobky, násobilka, dělení se zbytkem.

Uč str 48-49, 98, PS str  7-9 online.

Dú – uč str 40 cv 26, str 48 cv 28 písemně do sešitu

G – Přenášení úseček, jednotky délky, převody

 

 

Školní sešit

Geometrický sešit, kružítko, proužek bílého papíru asi 3x 15 cm

 

 

UčíTelka (3. tř.): Zaokrouhlování na stovky - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Přednost se závorkami - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

PRV

Vzduch. Složení vzduchu Uč str 42-43, PS str 22 online

 

Školní sešit

UčíTelka (3. tř.): Vyvážená strava - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

AJ

Opakování slovíček z 1. – 5. lekce

Otázka: Is it a…?

Odpověď: Yes, It is x No, It  isn´t.

Otázka: Do you like…?

Odpověď: Yes, I like x No, I  don´t like.

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 25.1. doma     28.1.vysvědčení, 29.1. pololetní prázdniny

25. 1..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Zemědělská – vyjmenovaná slova po s, podstatná jména – číslo, rod

Uč str 80-82 PS str. 40 online.

Zopakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P.

Dú – uč str 78 cv 8,10 a str 79 cv 14 doplnit v naskenované stránce.

Listy se slovy příbuznými po S číst nahlas.

Písanka strana 18,19.

Čtení – Ve světě nesmyslů a her, čítanka str 79-80, PS čít str 47-48

 

 

Naskenované stránky 78-79 z učebnice 

 

 

Kontrola dú PS čít str 45 cv 13

UčíTelka (3. tř.): Seznámíme se s vyjmenovanými slovy po S - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Vyjmenovaná slova po P - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Vyjmenovaná slova po P a vlastní jména - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

M

Přirozená čísla v oboru do 1000

Násobení a dělení dvojciferného čísla číslem jednociferným.

Opakování – násobky, násobilka, dělení se zbytkem.

Uč str 43-44, 98, PS str  42-43 online.

Dú – uč str 42 cv 42, 43- celé písemně do sešitu- každý den jeden sloupeček

G – Úsečka, jednotky délky, převody

 

Školní sešit

 

 

UčíTelka (3. tř.): Písemné sčítání - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.) Písemné sčítání a odčítání - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Řešení slovních úloh - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (3. tř.): Dělení se zbytkem - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

PRV

Trávící soustava, oběhová soustava, zdravá výživa.

Uč str 38-39, PS str 20 online

 

 

 

Prvouka - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Člověk a jeho svět pro 3. třídu ZŠ — UčíTelka: Člověk a jeho svět — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

AJ

Lekce č. 5 – slovíčka – a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard - CD13.

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 18.1. doma

18.1..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Zemědělská – vyjmenovaná slova po s,

Uč str 76-78, PS str. 38-39 online. Zopakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M, P. Uděláme listy se slovy příbuznými po S

Dú – uč str 75 cv 30 doplnit v naskenované stránce.

List s vyjm. slovy po S s obrázky. Listy se slovy příbuznými po S číst nahlas.

Písanka strana 17.

Čtení – Ve světě nesmyslů a her, čítanka str 75-76, PS čít str 44- 45 + 34.

 

Listy se slovy příbuznými po B, L, M, P na opakování

Vyjmenovaná slova po S s obrázky

Slova příbuzná S - nůžky  a lepidlo

 

Naskenovaná stránka 75 z učebnice 

 

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po P (skolakov.eu)

M

Odhad výsledku.

Násobení a dělení dvojciferného čísla číslem jednociferným.

Opakování – násobky, násobilka, dělení se zbytkem.

Uč str 41- 42, 98, PS str  41, 57 online.

Dú – uč str 40 cv 31  celé písemně do sešitu- každý den jeden sloupeček

G – Úsečka, jednotky délky, převody

 

Školní sešit

 

 

Pravítka, ostrou tužku č 3  - v pátek

kružítko

 

Násobení a dělení 0 - 10 (skolakov.eu)

Dělení se zbytkem (skolakov.eu)

Geometrie pro 3. ročník – strana 8 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Geometrie pro 3. ročník – strana 9 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)Geometrie pro 3. ročník – strana 10 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

PRV

Trávící soustava Uč str 36-37, PS str 19 online

 

 

Děti mají za domácí úkol cv 2 str 18 PS

 

15 Trávení - YouTube

Novinky z přírody — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Novinky z přírody — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

AJ

Using money – peníze ve Velké Británii – hra na obchod

Colin in Computerland – poslech, čtení.

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 11.1. doma

11.1..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Zdravotní – vyjmenovaná slova po p, dopis

Uč str 70-73, PS str. 36-37 online. Zopakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M.

Dú – uč str 71 cv 15 doplnit v naskenované stránce,  cv 17 přepsat bez chyb do linek písanky.  List s vyjm. Slovy po P s obrázky. Listy se slovy příbuznými po P číst nahlas.

Písanka strana 15-16.

Čtení – Ve světě nesmyslů a her, čítanka str 68-71, PS čít str 42- 43 + 34.

 

Listy se slovy příbuznými po B, L, M, P na opakování

Vyjmenovaná slova po P s obrázky

 

Naskenovaná stránka učebnice a Písanka linky

 

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po M (skolakov.eu)

M

Násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným. Slovní úlohy.

Opakování – násobky, násobilka, dělení se zbytkem.

Uč str 39-40, 97, PS str  37-38, 55 online.

Dú – uč str 39 cv 21  celé písemně do sešitu- každý den jeden sloupeček

Co už umím str 31 – 32 pod dohledem 45 minut

G – Úsečka

 

 

 

 

Pravítka, ostrou tužku č 3

 

 

Dělení se zbytkem (skolakov.eu)

Geometrie pro 3. ročník – strana 6 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

PRV

Potrava.  Složky výživy, vitamíny a minerály. Uč str 34-35, PS str 18 online

 

 

 

15 Trávení - YouTube

AJ

Opakování slovíček z 1. – 4. lekce – psaní slovíček, doplňování do textu

Test: poslech, psaní, speaking – mluvení

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 4.1. doma

4.1..

učivo

Nachystejte si

odkazy

ČJ

Zdravotní – vyjmenovaná slova po p,

Uč str 66—69, PS str. 34-35 online. Zopakujeme vyjmenovaná slova po B, L.

Dú – uč str 67 cv 25 písemně do sešitu. + Vybarvit, vystříhat a seřadit list se slovy příbuznými po P + přečíst nahlas.

Písanka strana 4. Do pracovních sešitů píšeme psacím.

Čtení – Ve světě nesmyslů a her čítanka str 68-71, PS čít str 41-42 + 34.

 

Listy se slovy příbuznými po B, L

 

Listy se slovy příbuznými po P

 

List pís 4

 

Vyjmenovaná slova po B (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova po L (skolakov.eu)

M

Násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným. Slovní úlohy.

Opakování – násobky, násobilka, dělení se zbytkem.

Uč str 37-38, 96, PS str  36-37, 53 online.

Dú – uč str 37 cv 6 a cv 11  celé písemně do sešitu, str 38 půl cv 16 a cv 19 = prvních 8 příkladů do sešitu.

G – Úsečka

Přikládám odkaz na video

 

 

 

 

Pravítka, ostrou tužku č 3

 

 

Násobení a dělení 0 - 10 (skolakov.eu)

 

Geometrie pro 3. ročník – strana 6 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

PRV

Měření délky, objemu, hmotnosti

Uč str 32-33, PS str 17 online

 

 

 

UčíTelka (3. tř.): Měříme na centimetry a milimetry - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

UčíTelka (2. tř.): Zjišťujeme obvod - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

AJ

Opakování slovíček z 1. – 4. lekce

Otázka: Is it a…? Odpověď: Yes It is x No It  isn´t.

Otázka: Do you like…? Odpověď: Yes I like x No I  don´t like.

 

 

 

 

Týdenní plán  3. třída  14. 12.- 18. 12.

ČESKÝ JAZYK

Karnevalová –souvětí.

Opakování vyjm. sl. po B, L– doplňování i-y

Úterý diktát vyjm. sl. L

Čtení Ve světě veršů

 

Uč. Str 62-67

PS 1  32-33, písanka

 

PSčít 1 str 33-40

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem

Opakování - Písemné odčítání dvojciferných čísel.

G - Polopřímka , rovnoběžky

Uč 35-36, 94

PS 1 str 34-40, 52

St., čt.  pětimin.

Násobení, dělení

 

PRVOUKA

Hospodaření s penězi.

Uč str  29-30

PS str 16

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 4 – slovíčka – an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an nice cream – neurčitý člen a/ an

 

 

 

Čtenářský deník – zapíšeme si knihy na nástěnku

Listy s vyjmenovanými slovy budeme potřebovat každý den

 

 

Týdenní plán  3. třída  7.12.- 11. 12.

ČESKÝ JAZYK

Sportovní – vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná, slovní druhy

Opakování vyjm. sl. po L– doplňování i-y

Úterý diktát vyjm. sl. L

Čtení Ve světě veršů

Básnička str 57

Uč. Str 59-61

PS 1  31, písanka

dú: uč str 60 cv 19

dú: ps čít str.27 cv 13

PSčít 1 str 31-34

MATEMATIKA

Písemné odčítání dvojciferných čísel.

Dělení se zbytkem

G - Polopřímka

Uč 33-34, 94

PS 1 str 30-33, 52

St., čt.  pětimin.

Dú: PS str 30 cv 35,

Dú: ps str 52 cv 3

PRVOUKA

Lidé kolen nás: Nabídka zboží a výroba

 

Uč str  28

PS str 15

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 3 – dokončení. Psaní – e-mail, čtení - comic.

Test na opakování lekce – poslech, psaní.

 

 

Sběr papíru

 

 

Týdenní plán  3. třída  30.11.- 4. 12.

ČESKÝ JAZYK

Sportovní – vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná.

Opakování vyjm. sl. po B – doplňování i-y

Úterý diktát vyjm. sl. B

Čtení Ve světě veršů

Čtenářské deníky – 1. kniha.

Uč. Str 54 - 58

PS 1  28-30

dú: uč str 56 cv 10

uč str 56 cv 11

PSčít 1 str 28-30

MATEMATIKA

Písemné odčítání dvojciferných čísel.

Opakování – násobilka 2-6, násobení a dělení do 6

G - Polopřímka

Uč 31-32, 94

PS 1 str 25-28, 52

St., čt.  pětimin.

Dú: PS str 25 cv 14,

PS str. 27 cv 22

PRVOUKA

Lidé kolen nás: Jak lidé pracují, nakupují a prodávají

 

Uč str  26-27

PS str 14

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 3:

Učebnice str. 18: CD8 – I´m a red robot.

Spojení barev a věcí – a red pencil, a green dinosaur…

Pokyny: stand up – vstaň, hands up – zvedni ruce, hands down – dolů ruce, turn around – otoč se, touch your hand – sáhni si na hlavu, sit down – sedni si

 

 

 

Ručník do školy, roušky.

Objednejte si obědy.

Kdo nakreslil, může donést erb rodiny.

Projekt Moje zvíře do vánoc.

Můžete odevzdávat povinné pracovní listy.

 

 

Týdenní plán 3. třída 23.11. doma

23.11.

učivo

Něco navíc

odkazy

ČJ

Zubařská – vyjmenovaná slova po l, popis předmětu, odstavce

Uč str 48-53 online v pondělí. Vysvětlím slova příbuzná vyjmenovaným sl. po L, odstavec (ústně).  Ve středu online sloh – str 51

Práce doma - PS str. 26-27 (písemně) – úkoly vysvětlím online,

PL vyjmenovaná slova po L (písemně). Písanka další strana 10

V úterý budeme číst v čítance a vysvětlím PS čít. 25-26

Čtení – čítanka str 44-53, PS čít str 25-26.

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

 

M

Písemné sčítání dvouciferných čísel

Opakování – násobky 5 , násobilka – PL přiložím (písemně).

V pondělí online učebnice str.  29-30, 95.

Práce doma.  Písemně do školního sešitu učebnice str 29 cv 32. Vysvětlím úlohy v PS str. 23-24 (písemně)

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky- v pátek online – 2 pravítka (jedno trojúhelník s ryskou), sešit geometrie.

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 

 

PRV

Pravidla soužití. Zákony a parlament

Uč str 24-25, probereme online v úterý. PS str 12-13.

 

PS str 12 cv 6

https://decko.ceskatelevize.cz/novinky-z-prirody

AJ

Trénuj výslovnost odpovědí:

 

YES, IT IS. –      JES ITIS.  JES IT´S.

 

NO, IT ISN´T – NOU ITIZNT. NOU ITIS NOT.

 

Lekce č. 3:

Učebnice str. 18: CD8 – I´m a red robot.

Spojení barev a věcí – a red pencil, a green dinosaur…

 

Pokyny: stand up – vstaň, hands up – zvedni ruce, hands down – dolů ruce, turn around – otoč se, touch your hand – sáhni si na hlavu, sit down – sedni si

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 18.11. doma

18.11.

učivo

Něco navíc

odkazy

ČJ

Zubařská – vyjmenovaná slova po l,

Uč str 46-47 PS str. 24-25 – úkoly vysvětlím online.

Čtení – přečtěme si  pohádku Sedlák a medvěd -čítanka str 43, pokuste se doplnit PS čít str 24 cv 7. 

čtenářský deník.

PS čj str 25 cv 5 - nepovinné

 

Zazpívejte si

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l?articleType=explain

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJvtsuhZBWk

M

Písemné sčítání dvojciferných čísel

Opakování – násobky, násobilka 4 – PL

Učebnice str.  28, 94

PS str. 21-22

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky

 

Hledejte doma rovnoběžky

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9zsjmCzTy_8

http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-31/

https://www.youtube.com/watch?v=plNWjKQSArw

https://www.youtube.com/watch?v=vUNWoHGvOmc

PRV

Svátek 17. listopad

Uč str. 22-23.

Podívám se na erb rodiny ve čtení

PL státní svátky

 

Zacvičte si

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1879-sametova-revoluce

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/bonus/37774-cviceni-s-gymnastkou-anetou-holasovou

AJ

Lekce č. 3:

Čtení – učebnice str. 17- CD29

Speaking:

Otázka: Is it a…? Odpověď: Yes It is x No It  isn´t.

 

CD8 – I´m a red robot.

Spojení barev a věcí – a red pencil, a green dinosaur

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 9.11. doma

9.11.

učivo

Něco navíc

odkazy

ČJ

Nádražní – Vyjmenovaná slova po b, mluvené projevy, opakování 2. ročníku – významové vztahy ve slovní zásobě

Uč str 42-45 online v pondělí. Vysvětlím slova protikladná, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná (ústně).

Práce doma - PS str. 22-23 (písemně) – úkoly vysvětlím online, PL vyjmenovaná slova po B (písemně). Písanka další strana 8-9 přepis tiskacího písma.

Zapište si učivo do školního sešitu.

V úterý budeme číst v čítance a vysvětlím PS čít. 22-23

Čtení – čítanka str 36-40, PS čít str 22-23.

 

 

 

Zazpívejte si

https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z-m-iV_nGk&list=PL42D96C9112407E1D

M

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

Opakování – násobky, násobilka – PL 

V úterý online učebnice str.  25-26, 94.

Práce doma. Zapište si učivo do školního sešitu + písemně cv 18 str 26. Vysvětlím úlohy v PS str. 19-20, 51 

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky

PL rýsujeme úsečky.

 

 

 

 

 

 

Skládejte  z papíru

https://www.youtube.com/watch?v=NuMB915JFbg

 

 

 

https://www.jaksetodela.cz/video/6103/zaba-z-papiru-skakajici-papirova-zaba

PRV

Lidé kolem nás: Řešení sporů v rodině, lepší soužití v rodině. Probereme online v úterý

Uč str. 19-20 přečteme, PS str. 11 písemně sami

Cestovatelský test

 

Zacvičte si

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13433515287-cviceni-se-lvicaty/220553110050001

AJ

Kontrola domácího úkolu z předminulého týdne:

Colin in Comuputerland – učebnice str. 14,

pracovní sešit cv. 1, 2, 3/ str. 14

Quizzy´s Questions, učebnice str. 17.

Lekce č. 3 – CD7 – Playing with a car.

Slovíčka – a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur – procvičování slovíček

 

Čtení – učebnice str. 17- CD29

Speaking:

Otázka: Is it a…? Odpověď: Yes It is x No It  isn´t.

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 2.11. doma

2.11.

učivo

Něco navíc

odkazy

ČJ

Nádražní – Vyjmenovaná slova po b, mluvené projevy, opakování 2. ročníku – významové vztahy ve slovní zásobě probereme online

Uč str 38 – 41, PS str 20-21, Písanka další strana,

Čtení – čítanka str 30-35, PS čít str 20-21.

PL bajka

 

 

Zazpívejte si

https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0

M

Sudé a liché číslo. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti. Probereme online

Opakování – násobky, násobilka – PL , uč str 22 cv 6 ústně

Uč -22-24, 93, PS 1 str 17-18, 51

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky

Pl slovní úlohy

https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo

PRV

Lidé kolem nás: Pravidla lidského soužití

Rozhodování. Probereme online

Uč str 18-19, PS str 10

PL dopravka

https://edu.ceskatelevize.cz/nekale-obchodni-praktiky-umet-rikat-ne-5e4418ca17fa7870610ed038

AJ

Kontrola domácího úkolu z minulého týdne:

Colin in Comuputerland – učebnice str. 14,

pracovní sešit cv. 1, 2, 3/ str. 14

Quizzy´s Questions, učebnice str. 17.

Lekce č. 3 – CD7 – Playing with a car.

Slovíčka – a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur.

Otázka: Is it a…? Odpověď: Yes It is x No It  isn´t.

 

 

 

Týdenní plán 3. třída 19.10 doma

19.10.

učivo

Něco navíc

odkazy

ČJ

Báječná – Vypravování, osnova,

opakování 2. ročníku – skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Uč. Str 32-36

PS 1  str 17- doplňte a spojte přísloví, str 18- rýmujte jako básník.

Trénujte paměť : přečtěte si Pět lízátek na str 34 v učebnici, zavřete ji a pak hledejte odlišnosti v PS str 19.

Uč str 35 cv 22 – 6 vět přepište na linkovaný papír

Práce s textem - čítanka str 24 + PS čítanka str 16 – vymysli,  jak jinak by mohl dopadnout příběh?

 

Naučte se básničku Říjen

https://edu.ceskatelevize.cz/ezopova-bajka-lev-kocka-a-clovek-5e4425302773dc4ee413a155

https://edu.ceskatelevize.cz/diakriticka-znamenka-u-vs-u-5e442299e173fa6cb524acae

 

M

Násobení a dělení čísly 7,8,9,10

Sudé a liché číslo

Uč -20-21, 92

PS 1 str 16

Sleduj 14 dní počasí a zapiš do tabulky PS str 15

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek - různoběžky

 

Projděte bludiště PL

 

Dokončete vzor PL

http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-26/

http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-29/

PRV

Využíváme krajinu, měníme krajinu.

Složte si parník PL

 

Vyzkoušejte jednoduché recepty z ovoce a zeleniny PL

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060031

https://cz.pinterest.com/pin/39969515422578762/

https://cz.pinterest.com/pin/39969515422578762/

AJ

DÚ– na středu:

Barvy –  str.10. – nauč se je číst a psát.

Poslechni si barvy na CD5, CD6.

Pracovní sešit str. 10/ cv. 2.

 

On-line středa:

Nachystej si pastelky nebo fixy s barvami na str. 10.

Učivo:

Otázka: What´s colour is the pencil? Odpověď: Blue.

 

On-line pátek:

Jména dětí ve světě. Státy: Canada, the USA, the UK, India, South Africa, Australia – otázka: Where are you from? Odpověď: I´m from… - učebnice str. 12

 

 

 

 

Týdenní plán  3. třída  12.- 16. 10.

ČESKÝ JAZYK

Vzdušná – stavba slova, slova příbuzná, opakování 2. ročníku – druhy vět,

Vypravování, osnova

Čtení Ve světě moudrosti

Dú - denně 3 věty nahlas

 

Uč. Str 26-31

PS 1  14-16

dú: uč str 29 cv 23

dú: uč str 30 cv 3

PSčít 1 str 12-15

MATEMATIKA

Násobení a dělení čísly 7,8,

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky

Dú: násobky 8

Uč 16-17

PS 1 14-15, 50

Dú: PS str 14 cv 15

Dú :PS str 50

PRVOUKA

Využíváme krajinu, měníme krajinu.

Uč str  16-17

PS str 9

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 2 – CD4, CD28

Slovíčka – a pencil, a pen, a rubber, a ruler, a pencil-case, a book.

Otázka: What´s this? Odpověď: It´s a…

 

 

 

V pátek ručník domů

 

Týdenní plán  3. třída  5.- 9. 10.

ČESKÝ JAZYK

Vzdušná – stavba slova, slova příbuzná, opakování 2. ročníku

Úterý diktát

Čtení Ve světě moudrosti

Dú: denně 3 věty nahlas

Uč. Str 22-25

PS 1  12-13

dú: uč str 24 cv 9

dú: uč str 25 cv 10

PSčít 1 str 9-10

MATEMATIKA

Násobení a dělení čísly 7,8

G – Přímka, vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky

Středa pětiminutovka

Dú: násobky 7

Uč 14-16, 92

PS 1 str 12-13, 47-48

Dú: PS str  12 cv 2

Dú :PS str  cv 

PRVOUKA

Místo, kde žijeme: Krajina a její obraz na mapě

Zemský povrch, jak měříme výšku v krajině, čteme z map,

Uč str  14-15

PS str 8

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování 1. lekce - čísla

In Britain – Hello! Hi!  How are you? See you! Good bye! - rozhovory

 

 

V pátek ručník domů

 

 

  


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři