Zápis do 1. třídy

ZÁPIS do 1. třídy pro šk. rok 2024 - 2025

Pro přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce jsou stanoveny dny:    čtvrtek 4. a pátek  5. dubna 2023 vždy od 14 - 18,00 v 1.patře Základní školy v Komárově.

(v případě, že jste se nemohli zúčastnit zápisu v uvedené dny, je možno se domluvit na individuálním termínu kdykoli po domluvě)

K zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 (Děti pětileté narozené září až prosinec 2018, které musejí mít doporučení PPP.)

Počet žáků k přijetí: 30

Kritéria přijetí:   1. Trvalý pobyt spádový obvod Opava     2. při překročení počtu žádostí  - losování (veřejné)

K zápisu je potřeba připravit, vyplnit a doložit:

Všechny podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na:   https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy nebo tel: Mgr. Tomáš Weicht, 724 254 735, email: zskomarov@tiscali.cz

Můžete si předem připravit a vyplnit  Zápisový osobní list žáka.pdf    a současně Žádost o PŘIJETÍ k povinné šk. docházce 2024-2025.pdf

Žádost můžete vygenerovat i elektronicky zde: https://zskomarov.edookit.net/application 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu do 1.třídy i v případě, že se nebude moci ze závažných důvodů (nemoc ap.) dostavit. Pokud není dítě vyspělé (duševně nebo tělesně) je možno požádat o odklad školní docházky. Žádost o odklad školní docházky si zákonný zástupce vyzvedne a vyplní při zápisu, v uvedené dny. Tuto žádost je potřeba doložit doporučením školského poradesnkého zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

VYZKOUŠEJTE SI SVÝM SYNEM ČI DCERKOU ZÁPIS do 1.třídy NANEČISTO:

NANEČISTO - ZÁPIS do 1.třídy - pracovní listy.pdf

pro-rodice-predskolaku.pdf

 

Pokud žádáte o ODKLAD školní docházky, můžete si připravit žádost a budete potřebovat odborná potvrzení lékaře a pedagogického zařízení (PPP), kterou je potřeba doručit do ZŠ. Žádosti jsou k dispozici také v písemné podobě v MŠ.

Žádost o ODKLAD povinné šk.docházce 2024-2025.pdf

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři