Zápis do 1. třídy

ZÁPIS do 1. třídy pro šk. rok 2023 - 2024 

Pro přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce jsou stanoveny dny:    čtvrtek 13. a pátek  14. dubna 2022 vždy od 14 - 18,00 v 1.patře Základní školy v Komárově.

(v případě, že jste se nemohli zúčastnit zápisu v uvedené dny, je možno se domluvit na individuálním termínu kdykoli po domluvě)

K zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 (Děti pětileté narozené září až prosinec 2017, které musejí mít doporučení PPP.)

Počet žáků k přijetí: 30

Kritéria přijetí:   1. Trvalý pobyt spádový obvod Opava     2. při překročení počtu žádostí  - losování (veřejné)

K zápisu je potřeba připravit, vyplnit a doložit:

Všechny podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na:   https://www.zsmsopavakomarov.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy nebo tel: Mgr. Tomáš Weicht, 724 254 735, email: zskomarov@tiscali.cz

Můžete si předem připravit a vyplnit    Zápisový osobní list žáka 2023 - 2024.pdf  a současně Žádost o PŘIJETÍ k povinné šk. docházce 2023-2024.pdf   

Žádost můžete vygenerovat i elektronicky zde: https://zskomarov.edookit.net/application 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu do 1.třídy i v případě, že se nebude moci ze závažných důvodů (nemoc ap.) dostavit. Pokud není dítě vyspělé (duševně nebo tělesně) je možno požádat o odklad školní docházky. Žádost o odklad školní docházky si zákonný zástupce vyzvedne a vyplní při zápisu, v uvedené dny. Tuto žádost je potřeba doložit doporučením školského poradesnkého zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

VYZKOUŠEJTE SI SVÝM SYNEM ČI DCERKOU ZÁPIS do 1.třídy NANEČISTO:

NANEČISTO - ZÁPIS do 1.třídy - pracovní listy.pdf

pro-rodice-predskolaku.pdf

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři