Měsíční plány

ZÁŘÍ.docx

ŘÍJEN.docx

LISTOPAD.docx 

PROSINEC.docx

LEDEN.docx

ÚNOR.docx

BŘEZEN.docx

DUBEN.docx

KVĚTEN.docx

 

KVĚTEN

 

 

Č E S K Ý   J A Z Y K

 


 

          

 

MLUVNICE, ČTENÍ, LITERÁRNÍ VÝCHOVA, SLOH

Druhy zájmen – skloňování zájmen –

Osobní zájmena ve všech osobách a časech,

mě x mně,

sebou x s sebou, naši x naší, vaši x vaší

 

Opakování

Kdo je to manipulátor, jak ho poznáme, jak se můžeme bránit. Manipulace a šikana.

 

 

P Ř Í R O D O V Ě D A

 

Člověk ničí, člověk napravuje

Měníme krajinu kolem sebe. Jaký vzduch dýcháme. Smog. Znečištěná voda a půda. Přírodní společenstva. Každý je důležitý,

 

        V L A S T I V Ě D A

               

      

Evropa ve 2. světové válce, Komunisté vládnou v Československu – totalita.

Soupeření mezi Východem a Západem – Studená válka

Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj

 

 

A N G L I Č T I N A

 

 

Lekce č. 6 – My friends, Clothes

Přítomný čas průběhový ve všech osobách.

Krátké odpovědi – Yes, I am, No, I´m not ….

Plánovaná budoucnost – kombinace časů.

Rozhovory – Můj den, Moje rodina, My hobbies….

 

 

                

   26-4 =

                   3.2 =

                      37-8 =

 

M A T E M A T I K A

Kladná a záporná čísla – procvičování

Krychlové jednotky – základní převádění

Čtvereční metr a další jednotky - převody, výpočty obsahů a obvodů, tělesa – kvádr, krychle: procvičování

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři