Týdenní plány

1. pololetí: TÝDENNÍ PLÁN 25. - 29. 9. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 9. - 13. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 16. - 20. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 23. - 27. 10. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. - 3. 11. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 13.-17. 11..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 20.-24. 11..pdf, TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. - 1. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 4. 12. - 8. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 11. - 15. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 18. - 22. 12. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 3. - 12. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 15. - 19. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 22. - 26. 1. .pdf, TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. - 2. 2. .pdf

 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 2. - 9. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. - 16. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. - 23. 2. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. - 1. 3. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 5. TŘÍDA 26. 2. - 1. 3.

JAZYK ČESKÝ

Procvičování – koncovky přídavných jmen, druhy přísudku, způsobová slovesa

Shoda přísudku s nevyjádřeným a několikanásobným podmětem, podstatná jména pomnožná

ČTENÍ – orientace v textu, rozlišování podstatných a okrajových informací, orientační prvky (nadpis, odstavce, obsah, kapitoly, rejstříky,…), Přestupný rok - práce s textem, diskuze

SLOH – rozhovor, hra na reportéry

uč. str. 79 - 83

MATEMATIKA

Procvičování – desetinné zlomky – souřadnice, převody jednotek, slovní úlohy

Desetinná čísla – zápis a čtení, modelování desetinných čísel v kruhu, ve čtvercové síti a na úsečce

G – opakování – jednotky obsahu, výpočet obvodu a obsahu, souměrnosti – hledání souměrných obrázků, krychlové stavby, práce s osou souměrnosti, čtvercová síť

uč. str. 52 – 55

středa – desetimin. -

desetinné zlomky a smíšená čísla – porovnávání, sčítání a odčítání

 

PŘÍRODOVĚDA

Kosterní soustava – kostra – lebka, páteř, hrudník, horní a dolní končetiny

Svalová soustava – svaly člověka a jejich význam

 

VLASTIVĚDA

Evropa – poloha na Zemi a její povrch, práce s mapou

 

JAZYK ANGLICKÝ

My school – timetable – writing

Schools in England and Wales, listening

Opakování celé lekce

 

 

  • od 4. 3. do 8. 3. - jarní prázdniny

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři