Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN 25. - 29. 9. .pdf

TÝDENNÍ PLÁN 5. TŘÍDA 25. – 29. 9.

JAZYK ČESKÝ

Opakování učiva 4. ročníku – slovesa – jejich tvary a pravopis zakončení přítomného času, slovesný způsob

ČTENÍ – J. Seifert, J. V. Sládek – rozbor básní, poezie – charakteristika

28. září – Proč slavíme státní svátek?

uč. str. 14 - 17

 

 

 

MATEMATIKA

Opakování učiva 4. ročníku – dělení se zbytkem, římské číslice, práce s daty – tabulky a grafy, zlomky – čtení a zápis, části z celku

uč. str. 11 - 14

středa – desetimin. (násobení a dělení, počítání se závorkami)

PŘÍRODOVĚDA

Neživá příroda – půda, nerosty

 

VLASTIVĚDA

Marie Terezie a Josef II. - reformy, život na vesnici a ve městě v 18. století

 

JAZYK ANGLICKÝ

Unit 1C – Numbers – 0-100, řadové číslovky, používání čísel, listening, song

 

 

VV – fixy, pastelky

  • Čtvrtek (28. 9.) - státní svátek – Den české státnosti – svatý Václav

  • Pátek (29. 9.) - ředitelské volno

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři