Týdenní plány

 

Týdenní plán  4. třída  9.5. – 13.5.

ČESKÝ JAZYK

 

Svátečně - aktivní naslouchání, pravopis přípon, popis pracovního postupu  

Čtení Klíč k dobrodružství

Uč str 135-139

Ps2 34-35

st diktát

Dú: písanka 2.díl str 25-26

 

MATEMATIKA

Jednotky délky, hmotnosti a objemu. Práce s daty

 

G-Obsah obdélníku a čtverce.

Uč 53-56

Ps2 23

Čt opakování násobení

Uč  101

PS2 49

PŘÍRODOVĚDA

Léto v přírodě

Mikroskopování

Uč str 87-88

PS str 29-30

 

VLASTIVĚDA

Jan Hus- České země v době husitské,

Uč str 87

PS 38-42

Pondělí znovu  opakování Lidé a čas včetně Velké Moravy

ANGLICKÝ JAZYK

Počasí a oblečení. He´s  + She´s  Wearing – oblékat, He´s + She´s got – má. Otázky a odpovědi

 

 

Úterý – plavání

10.-11. 5. Polsko pro část dětí. Zbytek zůstává se škole se mnou.

13.5. Zdravotník, odpadá 5. hodina

 

 

Týdenní plán  4. třída  2.5. – 6.5.

ČESKÝ JAZYK

 

Svátečně - aktivní naslouchání, pravopis přípon, popis pracovního postupu  

Čtení Klíč k dobrodružství

Uč str 132-1354

Ps2 31-32

st diktát

Dú: písanka 2.díl str 23-24

 

MATEMATIKA

Jednotky délky, hmotnosti a objemu. Práce s daty

 

G-Obsah obdélníku a čtverce.

Uč 53-56

Ps2 22-23

Čt opakování převody délky

Uč  101

PS2 47-48

PŘÍRODOVĚDA

Léto v přírodě

 

Uč str 87-88

PS str 29-30

 

VLASTIVĚDA

České království, Karel IV

 

Uč str 83-85

PS 38-42

st opakování Lidé a čas 66-78

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 8:

Počasí – deštivo, sněží, chladno, slunečno, větrno, zamračeno, mráz, horko.

Popis počasí ve světě – poslechy

 

 

 

Úterý – plavání

Středa doučování

6.5. Vystoupení ke dni matek MŠ

 

 

Týdenní plán  4. třída  25.4. – 29.4.

ČESKÝ JAZYK

 

Dopravně – orientace v textu

 

Čtení Klíč k lásce a přátelství

Uč str 124-130

Ps2 28-30

st diktát

Dú: písanka 2.díl str 21-22

 

MATEMATIKA

Jednotky délky

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným číslem.

Aritmetický průměr

 

G- obdélník a čtverec

Uč 53-56

Ps2 21

Čt opakování převody délky

Dú:  uč str 101 cv 7 a 8 do geom sešitu

Uč  100

PS2 45-46

PŘÍRODOVĚDA

Hospodářské využití zvířat,

Opakování – pracovní listy, práce s tablety, pokus

 

Uč str 83-85

PS str 29-30

 

VLASTIVĚDA

Počátky českého státu, české království

 

Uč str 79-81

PS 38-40

Čt opakování Lidé a čas 66-78

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Colin in Computerland – čtení, psaní, poslech, rozhovory.

Náš svět – čtení – doplňování, otázky a odpovědi.

 

 

 

26.4. 16.30 třídní schůzky

Úterý – plavání

Středa doučování

 

 

Týdenní plán  4. třída  19.4. – 22.4.

ČESKÝ JAZYK

 

Potichu - Zvuková  stránka jazyka - přízvuk, tempo, intonace

Dopravně

 

Čtení Klíč k lásce a přátelství

Uč str 120-124

Ps2 25-27

st opakování

Dú:

ps str 26 cv 10 – přepsat do dom. sešitu, písanka 2.díl str 19-20

 

MATEMATIKA

Jednotky délky

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným číslem.

Jednotky času, římské číslice

 

G- obdélník a čtverec

Uč 53-56

Ps2 21

Čt opakování

Dú:  uč str 101 cv 6 do geom sešitu

 

Uč  100

PS2 45

PŘÍRODOVĚDA

Hospodářské využití zvířat,

opakování

 

Uč str 83-85

PS str 29-30

 

VLASTIVĚDA

Velkomoravská říše, počátky českého státu

 

Uč str 77-78

PS 38

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Solar systém – čtení o sluneční soustavě, vědomostní test

 

 

Úterý – plavání

Středa doučování

 

 

Týden plán 11.4. 4. tř.docxTýdenní plán  4. třída  11.4. – 13.4.

ČESKÝ JAZYK

 

Potichu - Zvuková  stránka jazyka - přízvuk, tempo, intonace

 

Čtení Klíč k lásce a přátelství

Uč str 116-18

Ps2 24-25

Út diktát

Dú:

ps str 24 cv 7, písanka 2.díl str 17-18

 

MATEMATIKA

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným číslem.

Jednotky času, římské číslice

 

G- obdélník a čtverec

Uč 53-56

Ps2 22

Dú uč str 52 cv 10 jen děleníí. PS str 44 cv 2

 

Uč  99

PS2 44

PŘÍRODOVĚDA

Hospodářské využití zvířat

 

Uč str 83-85

PS str 29-30

 

VLASTIVĚDA

Lidé a čas  Pověsti, Velkomoravská říše

 

Uč str 76-77

PS 36

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Zájmena He, She, They – použití ve větě, slovesa s koncovkou – ing (playing, going, doing)

 

 

Pondělí zámek Raduň první 3 hodiny tělocvik

Úterý – plavání

Středa doučování

Čtvrtek-pátek prázdniny

 

Týden plán 11.4. 4. tř.docx

Týdenní plán  4. třída  4.4. – 8.4.

ČESKÝ JAZYK

 

Potichu - Zvuková  stránka jazyka - přízvuk, tempo, intonace

 

Čtení Klíč k lásce a přátelství

Uč str 116-18

Ps2 22-23

Út diktát

Dú:

ps str 21 cv 11 , písanka 2.díl str 15-16

 

MATEMATIKA

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným číslem.

Jednotky času, římské číslice

 

G- obdélník a čtverec

Uč 53-55

Ps2 18-20

Dú uč str 52 cv 10 jen násobení. PS str 43 cv 6

Uč  99

PS2 44

PŘÍRODOVĚDA

Hospodářské využití rostlin – kořen, stonek, list, květ, plod

 

Uč str 76-82

PS str 26-28

 

VLASTIVĚDA

Lidé a čas Nejstarší osídlení naší vlasti, staří Slované, pověsti

 

Uč str 70-73

PS 34-35

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Náš svět – čtení – doplňování, otázky a odpovědi.

 

 

Pondělí tělocvik

Úterý – plavání

Středa doučování

 

 

Týdenní plán  4. třída  14.3. – 18.3.

ČESKÝ JAZYK

 

Nově - shoda přísudku s podmětem

 

Čtení Klíč ke dveřím mezi světy

Uč str 102-105

Ps2 12-13

Út diktát

Dú:

Uč str 105 cv 22 , 4 souvětí do dom. sešitu, písanka 2.díl str 9-10

 

MATEMATIKA

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným. Odhad výsledku písemného násobení

G- rovnoběžníky

Uč 52

Ps2 15-16

Čt pís G znovu trojúhelník

Dú uč str 51 cv 3 – další 3 sloupce

Uč  98

PS2 43

PŘÍRODOVĚDA

Neživá příroda – stavba zeměkoule - horniny a nerosty

 

Uč str 76-77

PS str 25-27

 

VLASTIVĚDA

Poznáváme kraje ČR

Olomoucký, Moravskoslezský

Uč str 62-64

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Informace o knize – přední a zadní strana – autor, titulek, nakladatelství, druhy knih

 

 

Pondělí místo ICT, úterý místo vv finanční gramotnost

Čtvrtek matematický klokan

 

Týdenní plán  4. třída  7.3. – 11.3.

ČESKÝ JAZYK

 

Nově - shoda přísudku s podmětem

Čtení Klíč ke dveřím mezi světy

Uč str 98-101

Ps2 12-13

Út diktát

Dú:

Uč str 101 cv 7 do dom. sešitu, písanka2 str 8

 

MATEMATIKA

Písemné násobení  víceciferným činitelem a dělení jednociferným. Odhad výsledku písemného násobení

G- rovnoběžníky

Uč 50-51

Ps2 13-14

Čt písG trojúhelník

Dú uč str 51 cv 3 - 3 sloupce

Uč  98

PS2 42

PŘÍRODOVĚDA

Jaro v přírodě na loukách, v polích, v lese, u vody

Uč str 70-75

PS str 24-26

 

VLASTIVĚDA

Poznáváme kraje ČR

Jihomoravský, Zlínský

Uč str 58-60

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Televizní pořady, filmy, youtube – speaking, listening, writing

 

 

Čtvrtek 10.3. finanční gramotnost

 

Týdenní plán  4. třída  28.2. – 4.3.

ČESKÝ JAZYK

   
     
     
     
     
     

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři