Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN 12.-16. 9..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 19.-23. 9..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 26.-30.9..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 3. - 7. 10..pdf

TÝDENNÍ PLÁN 4. TŘÍDA 3. – 7. 10.

JAZYK ČESKÝ

Stále procvičujeme – vyjmenovaná slova, slova s předponou vy, vý, párové souhlásky

Další učivo – skupiny slov s ě

SLOH – psaní dopisu – dokončení

ČTENÍ – podzimní básně, čtení na pokračování – Záhada sedmi klíčů, nácvik vystoupení

uč. str. 22-25

úterý – diktát

 

 

MATEMATIKA

Stále procvičujeme – malá a velká násobilka, dělení se zbytkem, sčítání trojciferných čísel (pamětné i písemné), orientace v rovině

G – rovnoběžky a kolmice – dokončení, pravý úhel

 uč. str. 14–17

čtvrtek – desetimin.

PŘÍRODOVĚDA

Podmínky pro život – tropický deštný les, poušť

Rostliny a jejich části – kořen, stonek, list, květ,  plod

 

VLASTIVĚDA

Naše vlast – Česká republika jako stát, státní symboly, památky, sousední státy

 

 

JAZYK ANGLICKÝ

Hobbies – vocabulary, - ing forms of verb, sloveso can/can’t – ve významu umět/neumět

 

 

VV – 1x rulička od toaletního papíru, 2x žalud, malé podzimní listy

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři