Týdenní plány

 

Týdenní plán  4. třída  11. 10.- 15.10.

ČESKÝ JAZYK

Soutěžně – opakování,  skupiny s ě.

Čtenářsky – Opakování, slovní druhy, skladební dvojice, slovesa – osoba, číslo, čas

 

Čtení Klíč k umění

Básnička ze stran  20-21 na pátek

Uč str 27-31

Ps 17-19

úterý diktát

st doplňování ě,je

dú: uč str 28 cv 22

 do domácího sešitu, písanka č 1

 

MATEMATIKA

Pamětné  sčítání a odčítání trojciferných čísel, pamětné násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným

 

 

G- Pravý úhel, kružnice a kruh

Uč 22-23

Ps 19-20

St, čt. pětimin. Na dělení

Dú: uč str 23 cv 11

Uč 80-83

PS str 48-49

PŘÍRODOVĚDA

Rostliny a jejich části – kořen, stonek, list, květ, plod

Živočichové a stavba jejich těla – obratlovci, bezobratlí

 

Uč str 16-19

PS str 8-10

 

VLASTIVĚDA

Naše vlast, Česká republika- demokratický stát, Členění České republiky a její řízení, obyvatelstvo

 

Uč str 15-18

Ps str 12-14

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 2:

Číslice a počítání do 100

(CD4 – My brother lives at number forty-four

 

 

 

20.10. Dopravní hřiště Malé Hoštice

 

Týdenní plán  4. třída  11. 10.- 15.10.

ČESKÝ JAZYK

Soutěžně – opakování,  skupiny s ě. Skupiny  bje-, vje-, vyjmenovaná slova, vypravování, osnova, předpony vy-, vý

 

Čtení Klíč k umění

Básnička ze stran  20-21 na pátek

Uč str 24-27

Ps 16

úterý diktát

dú: uč str 25 cv 14 do domácího sešitu, písanka č 1

 

MATEMATIKA

Pamětné  sčítání a odčítání trojciferných čísel, pamětné násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným

 

 

G- Pravý úhel, kružnice a kruh

Uč 17- 21

Ps 15-17 a 19

St, čt. pětimin. Na dělení

Dú: ps str 14 cv 9, ps str 15 cv 15

 

PS str 50 -51

PŘÍRODOVĚDA

Životní podmínky rostlin a živočichů

Rostliny a jejich části – kořen, stonek, list

Uč str 14-16

PS str 6 cv 2, str 7 cv 3 a 4, cv 1

str-8 cv  2 3 4

VLASTIVĚDA

Naše vlast, Česká republika- demokratický stát, Členění České republiky a její řízení

 

Uč str 12-14

Ps str 10-11

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce č. 2:

Happy families (CD19 – The presents) – čtení

Slovíčka: grandma, gerandpa, dad, mum, uncle, aunt, brother, sister, cousin

 

 

 

11.10. Přírodovědná vycházka do minizoo

 

Týdenní plán  4. třída  4. 10.- 8.10.

ČESKÝ JAZYK

Soutěžně – opakování,  skupiny s ě. Skupimy  bje-, vje-, vyjmenovaná slova, vypravování, osn

 

Čtení Klíč k umění

Uč str 22-24

Ps 12-14

úterý diktát

dú: PS str 12 cv12 do domácího sešitu, písanka

MATEMATIKA

Pamětné  sčítání a odčítání trojciferných čísel, pamětné násobení a dělění dvojciferných čísel jednociferným

 

 

G- Pravý úhel, kružnice a kruh

Uč 15-17

Ps 12-14

St, čt. pětimin.

Dú: uč str 14 cv 55

PS str 50 a 47

PŘÍRODOVĚDA

Životní podmínky rostlin a živočichů

Rostliny a jejich části – kořen, stonek, list

Uč str 10-14

PS str 6-7

VLASTIVĚDA

Naše vlast, Česká republika- demokratický stát, Členění České republiky a její řízení

 

Uč str 10-12

Ps str 8-9

Na pondělí 4.10 dú PS str 7

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování 1. lekce – Anglická abeceda, spelling.

Věty s použitím This is, These are (to je, to jsou) – množné a jednotné číslo u podstatných jmen

 

 

 

Doučování m úterý

                    čj středa

čtvrtek pátek geometrie, kružítko

 

Týdenní plán  4. třída  29. 9.- 1. 10.

ČESKÝ JAZYK

Nesouhlasně – opakování 3. ročníku, spodoba a ztráta znělosti, párové souhlásky, konflikt

Čtení Klíč k srdci básníka Zkouším básničku

Uč str 14-15

Ps 10-11+ 7

Čtvrtek diktát

dú: PS str 11 cv 9, písanka str 7 báseň str 10,11

MATEMATIKA

Opakování 3. ročníku.

sčítání a odčítání do 1 000 – pamětné i písemné,  násobení a dělení

matematické pojmy:

činitel, činitel, součin – násobení,

dělenec, dělitel, podíl – dělení.

G – rýsování rovnoběžek a kolmic

Uč 13-14

Ps 11

Čt. pětimin.

Dú: uč str 13cv 52

 

PS str 45

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

Živá a neživá příroda, půda

Životní podmínky rostlin a živočichů

Uč str 9-10

PS str 5-6

VLASTIVĚDA

Naše nejbližší okolí, orientace v krajině, určování světových stran na mapě, čtení z map, vyhledávání na mapě.

 

Uč str 9

Ps str 7

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

 

Doučování čj středa

 

Týdenní plán  4. třída  20.- 24. 9.

ČESKÝ JAZYK

Podzimně – opakování 3. ročníku:

Vyjmenovaná slova,

podstatná jména – rod, číslo, pád,

vlastní jména,

Nesouhlasně - párové souhlásky, konflikt

Čtení Klíč k srdci básníka Zkouším básničku

Uč str 14-15

Ps 8-9 + 6

Úterý diktát

dú: písanka str 6 báseň str 10,11

MATEMATIKA

Opakování 3. ročníku.

sčítání a odčítání do 1 000 – pamětné i písemné,  násobení a dělení

matematické pojmy:

činitel, činitel, součin – násobení,

dělenec, dělitel, podíl – dělení.

G – rýsování rovnoběžek a kolmic

Uč 9 – 13

Ps 8

Čt. pětimin.

Dú: uč str 9 cv 39

 

PS str 44-45

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

Živá a neživá příroda, půda

Životní podmínky rostlin a živočichů

Uč str 9-10

PS str 5-6

VLASTIVĚDA

Naše nejbližší okolí, orientace v krajině, určování světových stran na mapě, čtení z map, vyhledávání na mapě.

 

Uč str 9

Ps str 5-6

ANGLICKÝ JAZYK

Úvodní lekce a lekce č. 1

 

 

21.-22..9. Vlastivědná výprava do Prahy

 

Týdenní plán  4. třída  13.- 17. 9.

ČESKÝ JAZYK

Podzimně – opakování 3. ročníku:

Vyjmenovaná slova,

podstatná jména – rod, číslo, pád,

vlastní jména,

Čtení Klíč k srdci básníka

Uč str 10-13

Ps 4-7

Úterý diktát

dú: písanka

dú: básnička

MATEMATIKA

Opakování 3. ročníku.

násobilka

sčítání a odčítání do 1 000 – pamětné i písemné, 

matematické pojmy:

sčítanec, sčítanec, součet – sčítání,

menšenec, menšitel, rozdíl – odčítání,

činitel, činitel, součin – násobení,

dělenec, dělitel, podíl – dělení.

G – rýsování trojúhelníků

Uč 9 – 13

Ps 4-6

Středa pětimin.

 

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

Živá a neživá příroda, vzduch, sluneční záření, voda a půda

 

VLASTIVĚDA

Naše nejbližší okolí, orientace v krajině, určování světových stran na mapě, čtení z map, vyhledávání na mapě.

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Úvodní lekce a lekce č. 1

 

Týdenní plán  4. třída  6.- 10. 9.

ČESKÝ JAZYK

Podzimně – opakování 3. ročníku:

Vyjmenovaná slova,

podstatná jména – rod, číslo, pád,

vlastní jména,

Monolog, vypravování – moje prázdninová příhoda

Čtení

Uč str 6-9

Úterý diktát

 

MATEMATIKA

Opakování 3. ročníku.

násobilka

sčítání a odčítání do 1 000 – pamětné i písemné, 

matematické pojmy:

sčítanec, sčítanec, součet – sčítání,

menšenec, menšitel, rozdíl – odčítání,

činitel, činitel, součin – násobení,

dělenec, dělitel, podíl – dělení.

G – rýsování trojúhelníků

Uč 5-8

Středa pětimin.

 

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

Živá a neživá příroda

 

VLASTIVĚDA

Naše nejbližší okolí, orientace v krajině, určování světových stran na mapě, čtení z map, vyhledávání na mapě.

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Úvodní lekce a lekce č. 1

 

 

 

Týden se Světluškou, nevidomé aktivity

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři