Měsíční plány

ZÁŘÍ.doc

ŘÍJEN.doc

LISTOPAD.doc

LISTOPAD

                                               Sluníčko nám zvedne náladu i v listopadu.

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ, PSANÍ, SLOH

 

CO SE NAUČÍM?

Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací – stálé opakování

Souhlásky a samohlásky.

Samohlásky krátké a dlouhé. Psaní u, ú, ů.

Velká a malá psací písmena – stále opakování, propojení s počítačovou klávesnicí a textovým dokumentem Word.

Trénujeme opisy a přepisy.

Čtení z čítanky. Čtení vlastních knih

Zapojení do projektu Čtení pomáhá

https://www.ctenipomaha.cz/

 

ANGLICKÝ JAZYK

Stálé procvičování – barvy, čísla do dvanácti. Slovesa: play, raun, skip, fly, jump, clap, draw, sing, count, read. Přídavná jména: happy, sad

 

Lekce 5. 6, 7. 8

Ovoce a zelenina. Jídlo.

 

Konverzace: I like… I don´t like… I have… I haven´t…

 

PRVOUKA

Období lidského života. Minulost a přítomnost lidstva. Rodokmen.

 

               

   6-4=

        

              17-8=

MATEMATIKA

Počítání do 100 – rozklad dvojciferného čísla, sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku. Zaokrouhlování. Počítání se závorkami.

Počítání do dvaceti – sčítání bez přechodu a s přechodem přes desítku – stálé opakování

Slovní úlohy - o několik více – sčítání (celkem, dohromady), o několik méně – odčítání (zbylo, zůstalo). Slovní úlohy se dvěmi otázkami

Geometrie – bod, úsečka, přímka. Jednotky délky

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři