Měsíční plány

ZÁŘÍ.doc

ŘÍJEN.doc

LISTOPAD.doc

PROSINEC.doc

LEDEN.doc

ÚNOR.doc

BŘEZEN.doc

DUBEN.doc

KVĚTEN.doc

KVĚTEN

                                                         Svatý Duch, do vody buch.

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ, PSANÍ, SLOH

 

CO SE NAUČÍM?

Nové učivo – párové souhlásky: p-b, v-f, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch,

Předložky – použití ve větách

Jména obecná a jména vlastní

Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, souhlásky a samohlásky,

psaní u, ú, ů, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slabikotvorné l, r, slovesa, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky ve větách. Souvětí – stálé opakování.

Slovní druhy – přehled.

Velká a malá psací písmena – stále opakování, propojení s počítačovou klávesnicí a textovým dokumentem Word.

Trénujeme opisy a přepisy.

Slohové útvary

Čtení z čítanky. Čtení vlastních knih.

A.Lindgrenová – Děti u Bullerbynu, Sempé – příběhy o Mikulášovi

Psaní dopisu, mailu, sms….

Práce s textovým editorem.

ANGLICKÝ JAZYK

Speaking – I can x I can´t

Stálé procvičování – barvy, čísla do dvaceti Slovesa: play, raun, skip, fly, jump, clap, draw, sing, count, read. Části těla – jednotné a množné číslo. Přídavná jména.

The Alphabet – abeceda.

Jednoduché záporné a kladné odpovědi.

Lekce 25 – 27

Zvířata na farmě, v cirkuse, v ZOO

Den matek.

PRVOUKA

Začíná jaro – voda, klíčení

Jaro na zahradě, v lese, na poli

Klimatické změny

 

               

   6-4=

        

              17-8=

MATEMATIKA

Malá násobilka – násobky 6, 7. Procvičování

Počítání do stovky, se závorkami – stálé procvičování

Slovní úlohy - o několik více – sčítání (celkem, dohromady), o několik méně – odčítání (zbylo, zůstalo). x krát více – násobení, x krát méně - dělení

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři