Týdenní plán

2. pololetí :                                                         

24. týden 6. 2. - 10. 2. doc

25. týden 13. - 17. 2. doc

26. týden 20. 2. - 24. 2. doc

28. týden 6. 3. - 10. 3. doc

29. týden 13. - 17. 3. doc

30. týden 20. 3. - 24. 3.doc

31. - 32. týden 27. 3. - 5. 4.doc

33. týden 11. 4. - 14. 4.doc

34. týden 17. 4. - 21. 4.doc

35. týden 24. 4. - 28. 4.doc

1. pololetí:  1. týden 5. 9. - 9. 9.doc  2. týden 12. 9. - 16. 9.doc  3. týden 19. 9. - 23. 9.doc  4. týden 26. 9. - 30. 9.doc  5. týden 3. 10. - 7. 10.doc  6. týden 10. 10. - 14. 10.doc  7. týden 17. 10. - 21. 10.doc  8. a 9. týden 24. 10. - 4. 11.doc  10. týden 7. 11 - 11. 11.doc  11. týden 14. 11. - 16. 11.doc  12. týden 21. 11. - 25. 11.doc  13. týden 28. 11. - 2. 12.doc  14 týden 5. 12 - 9. 12.doc  15. týden 12. 12. - 16. 12.doc  16. týden 19. 12. - 22. 12.doc  19. týden 3. 1. - 6. 1.doc  20. týden 9. - 13. 1.doc  21. týden 16. 1. - 20. 1.doc  22.týden 23. 1. - 27. 1.doc  23. týden 30. 1. - 3 2.doc

měsíc KVĚTEN.doc

 

         KVĚTEN

                                                        Od 2. května do 31. května 2023

                                                           Teplo a sluníčko, zahřeje srdíčko.

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ, PSANÍ, SLOH

 

CO SE NAUČÍM ?

Písmeno F, f – čtení ze Slabikáře, vyhledávání slov, význam slov

Ď, Ť, Ň, Dy/Di, Ty/Ti, Ny/Ni, Dě, Tě, Ně – čtení slov, jak se čte i, y po d, t, n

Psaní vět v písance, opis a přepis slov, diktát psacích písmen a slabik.

Psaní slabik dy, ty, ny, di, ti, ni, dě, tě ně – návaznost na slova a věty

Čtení s porozuměním, vytváříme otázky ke čtenému textu.

V úterý si můžete nosit své vlastní knihy. Budeme se učit předčítat ostatním – intonace hlasu.

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 20 – opakování

 

Lekce 21 - 24  –  Clothes – názvy oblečení, větné fráze (Já si oblékám. Co máš oblečené? Oblékáš si rád?)

 

Roční období a oblečení, oblečení na karneval, oblečení do práce (kuchař, policista, lékař…)

PRVOUKA

Naše tělo – části těla, smysly – zkoumání světa pomocí smyslových orgánů, zuby – jak rostou, péče o zdraví

 

               

   6-4=

        

              17-8=

MATEMATIKA

Počítání do dvaceti – sčítání bez přechodu a s přechodem přes desítku

O několik více – sčítání (celkem, dohromady), o několik méně – odčítání (zbylo, zůstalo

Rozklad čísel do 20, porovnávání čísel do 20 - větší, menší, rovná se

Geometrie – rovné a křivé čáry, geometrické tvary a geometrická tělesa

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři