Týdenní plán

1. týden 5. 9. - 9. 9..doc

2. týden 12. 9. - 16. 9.docx

3. týden 19. 9. - 23. 9..doc

4. týden 26. 9. - 30. 9..doc

5. týden - 3. 10. - 7. 10..doc

5. TÝDEN

Od 3. října do 7. října 2022

Sluníčko má každý rád,

každý je s ním kamarád.

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ, PSANÍ, SLOH

 

 

 

 

ANGLICKÝ

JAZYK

 

 

CO SE NAUČÍM ?

Vyvození L,l, náslovné, všechny tvary-obtahování, dokreslování, lepení, pexeso, psaní kamarádovi na záda, kousek vidím-kousek skryji, skládání … listí, louže, lampa, lízat lízátko, ležet líně, lézt, láska.

Syntéza ma, me mi mo, mu, la, le, li, lo, lu  (dlouhé, krátké samohlásky) – kostky, destičky, čtení z živé abecedy a pracovních listů.

Uvolňovací cviky kapky, kopec  , dolík , vlna , horní  klička, spojení do nekonečné vlny – malé i menší

Lekce 2

Noví kamarádi – Mat is bat, Luke is boy, Pat is girl.

Pozdravy, fráze – pocity

 

Poslech a zařazování čísel

 

Písnička k otázce Jak se jmenuješ?

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

 

 

PRVOUKA

Hrajeme si krátké příběhy na pocity – radost, smutek, vztek, strach. Pravidla chování.

 

               

   6-4=

        

              17-8=

MATEMATIKA

Sčítací trojúhelníky – na lavici, na tabuli, pracovní list  –  nácvik na sčítání a odečítání

Stavby s kostek podle předlohy

Píšeme číslo 1 a číslo 2 - procvičování

Geometrické tvary – trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh – skládaní obrazů podle předlohy.

 

 ZPĚV

Sedí liška pod dubem.

KRESLENÍ   

Listí – obtisky na list papíru /list ze stromu x list papíru/.

 

 VYRÁBĚNÍ   

Modelování slabik ma, sa, la – krátké, dlouhé samohlásky

Přineste si v pondělí pět čerstvých listů ze stromu.

 

 

5. ТИЖДЕНЬ

З 3 по 7 жовтня 2022р

ЧЕСКАЯ МОВА

ЧИТАННЯ, ПИСЬМО, КОНСПЕКТ

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВУ

 

 

 

ПЕРШОКРУСНИК

 

Похідність L, l, буква, всі форми - розтягування, малювання, склеювання, pexeso, написання на спині друга, я бачу трохи - я трохи ховаюся, згортання ... листя, калюжа, лампа, лизати льодяник, лежати ледащо, лізти, любити.

Синтез ма, ме мі мо, му, ля, ле, лі, ло, лу (довгі, короткі голосні) - кубики, плитки, читання з живої абетки та робочих аркушів.

Вправи на розслаблення краплі, пагорб, ямка, хвиля, верхня петля, з'єднання в нескінченну хвилю - маленьку і меншу

 

Урок 2

Нові друзі – Мат – кажан, Люк – хлопчик, Пет – дівчинка.

Привітання, фрази - почуття

Прослуховування та сортування чисел

Пісня на питання Як тебе звати?

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

Розігруємо короткі історії про почуття – радість, смуток, гнів, страх. Норми поведінки.

 

 

 

 

               

  

МАТЕМАТИКА

 

 

Трикутники додавання - на лаві, на дошці, аркуші - тренування на додавання та віднімання

Будівлі з блоків за шаблоном

Пишемо цифру 1 і цифру 2 - вправляємося

Геометричні фігури - трикутник, квадрат, прямокутник, коло - складання зображень за шаблоном.

 

СПІВ

 

Сидить лисиця під дубом.

МАЛЮВАННЯ

Листочки – декалі на аркуші паперу /листок дерева х аркуш/.

 

ВИРОБНИЦТВО

 

Моделювання складів ма, са, ля – короткі, подовжені голосні

 У понеділок принесіть п'ять свіжих листків з дерева.

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři