Ikona

Nová přírodní zahrada v MŠ Opava - Komárov

23.11. 2020

Září v životě školy bývá spojené s novými začátky, pro mateřskou školu v Opavě – Komárově to platí zcela jistě. Dne 22. 9. 2020 probíhalo v MŠ Opava – Komárov slavnostní otevření nové přírodní zahrady. Tuto akci jsme uspořádali nejen pro rodiče a děti z MŠ Opava-Komárov, ale také pro širokou veřejnost, která měla možnost se seznámit s hracími a výukovými prvky, které byly nově vybudovány na zahradě mateřské školy.

Zahrada je nedílnou součástí při všech činnostech nejen s dětmi, ale také při setkávání s rodiči na různých akcích pořádaných právě mateřskou školou. Na jaře jsme na naší zahradě oslavovali Den Země, kde rodiče s dětmi plnili zábavné i poučné úkoly týkající se přírody a ochrany přírody. V srpnu, ještě před otevření nové přírodní zahrady, proběhla společná úklidová práce s rodiči, dětmi a hasiči. Společným úsilím se nám podařilo zahradu krásně uklidit, zvelebit a připravit truhlíky naplněné rašelinou, které budou sloužit k výsadbě bylin, drobné zeleniny či ovoce.

Na základě těchto a dalších proběhlých akcí v naší mateřské škole a po dlouhém úsilí, výborné spolupráci mateřské školy s rodiči a širokou veřejností, se nám úspěšně podařilo získat finanční prostředky z výzvy ze Státního fondu životního prostředí České republiky na přírodní zahradu pro MŠ Opava – Komárov. Jedná se o částku 499 995 Kč se spoluúčastí firmy Teva Czech Industries s.r.o., která přispěla částkou 283 000 Kč, další nemalou částkou 300 000 Kč přispěl i obecní úřad městské části Komárov, samozřejmostí je i finanční podílení ZŠ a MŠ Opava – Komárov.

Za MŠ Opava – Komárov zástupce ředitele Eva Murová


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři