Ikona

TÉMATICKÝ PLÁN MŠ PODVIHOV - Září

9.9. 2020

  1. Seznámení se s novými kamarády – děti se seznamují s prostředím MŠ, osvojí si základní společenská pravidla (pozdravit a rozloučit se, poprosit, poděkovat, omluvit se, tolerovat jeden druhého), naučíme se zapamatovat a poznávat své značky, popř. svých kamarádů, rozdělíme se do skupinek dle věku na MEDVĚDY, ZAJÍCE A MYŠKY. Budeme opakovat třídní pravidla a snažit se je zdokonalovat.
  2. Povídání o hygienických zásadách – upevňujeme základní návyky, kdy si myjeme ruce.
  3. Já a můj domov – vyprávíme si společně o svojí rodině (naučíme se pojmenovávat členy rodiny, povolání rodičů, kde bydlíme.
  4. Projektový den s odborníkem v praxi – povolání Hasič- děti si poslechnou, jak vypadá práce hasičů a co všechno k tomu potřebují, proběhne i cvičení evakuace MŠ
  5. Celoroční projekt – Chemické pokusy – spolupráce se střední zemědělskou školou

 

 

 

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři