Ikona

INFO - školní - září 2023

6.9. 2023

Milé mámy, tátové, přátelé, kolegové,

oslovuji Vás hromadně, posílám několik informací ze školy, přidávám několik příloh a mám také nějaké prosby.
 
KROUŽKY
Kluci a holky přinesou, rozpis kroužků, do kterých je možné se přihlašovat. Některé kroužky vedou externí spolupracovníci nebo se přímo jedná o soukromou výuku v budově školy. Vyberte si s dětmi, oč mají zájem, ale s rozumem, nezapomeňme, že dobrá zábava i ta, kterou si děti vymýšlejí sami, jen tak přirozeně. 
 • Logopedie - náprava řeči - k dispozici podle rozvrhu logopedky Ivany Weichtové (velký zájem, přednostně pro prvňáčky - starší již mohou být vyřazeni, ). Jde o službu navíc, rozhodně však zůstaňte u svých klinických logopedů nebo si je i nově nacházejte. Možnosti nápravy řeči konzultujte s Ivkou Weichtovou na tel: 731 110 774, pouze však v čase 13,30 - 16,30 a nejlépe ve středu ve škole po 14,00. 
 • Pan farář Adam Malek bude opět vyučovat náboženství (v příloze přihláška)
 • Florbal, který jsem po léta vedl, budu i nadále sledovat a zaštiťovat, ale k dispozici od letoška, budou mít zájemci přímo florbalového trenéra https://salibandyclub.cz/
 • AJ - nově bude k dispozici pro starší děti 4.a 5.ročníku - Konverzace s Marťou Tesařovou v pondělí, sdělení zájmu neprodleně, bude vloženo do výuky 
 • Zábavná angličtina - jen pro mladší, ne 4.a 5.roč.
 • Zájmovku koordinuje a přihlášky vybírá vedoucí vychovatelka Jana Sodomková, 605 240 700, tel. číslo ŠD
 • Florbal začíná 14.9., ostatní aktivity v týdnu od 18.9. 
 • Kroužky MŠ - vyvěsí vedoucí učitelky ve svých MŠ

NABIDKA KROUZKU sk. r. 23-24_v5.pdf

Florec.pdf

Pokud víte o externím zájemci, který by měl zájem vést nějakou aktivitu, dejte vědět řediteli. Hledáme někoho pro: badatelství, robotiku, ale i další. Děti je však jen tolik, kolik jich je!! Kroužky a výuku kytary (i dospělí)mohou navštěvovat i mimoškolní, pokud se nejedná o kroužek ŠD.
Hledáme také zájemce, který by nám vypomohl se stavbou velké autodráhy a třeba by se následně této aktivitě a zábavě věnoval s dětmil!! viz. ilustrační obrázek
 
ŠKOLNÍ INFO:
 • rozvrh - celá škola (v příloze) děti však donesou vlastní a vše je zveřejněno na webu www.zsmsopavakomarov.cz, který sledujte, je zde i měsíční kalendář akcí. Postupně se také společně naučíme komunikovat ve školním systém Edookit. Určete Váš jeden hlavní komunikační email pro dítě - osloví Vás třídní učitelky. Rozvrh se bude ještě upravovat, s ohledem na možnosti externího učitele. Na webu školy je k dispozici také Organizace škol v ČR (prázdninové dny) vč. volna ředitele školy 29.9.
 • PROSÍM NEVJÍŽDĚJTE AUTY PŘED ŠKOLU, PARKUJTE U KOSTELA (kousek se dojít) - aby nedošlo před školou k úrazu. Pokud vezete těžké věci, pak ano.
 • KOLA a KOLOBĚŽKY - jezdíme hodně, což je super a vše zamykáme (i koloběžky) vlastními zámky do stojanů před tělocvičnou. Škola nezodpovídá za zcizené dopravní prostředky. Nezapomeňme chodit pěšky a jezdit na kolech. Auta jsou fajn, ale ne vždy a všude, když to jde jinak!
 • Možnost pronájmu tělocvičny info a rozvrh na: https://www.zsmsopavakomarov.cz/…cna - spíše však večerní termíny a víkend
 • Přestože je nyní jídelna maximálně vytížená, je možnost objednání obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů, odběr do 11,30. Info: https://www.skolnijidelny.cz/index.php?typm=uhriste35&clanek=uvodni-slovo, p. Tutková Veronika tel: 601 565 066
 • K platbám za školní potřeby, prac. sešity, družinu, kroužky  atd. využívejte účet školy 181707987/0300 a vždy nezapomeňte uvést jméno svého dítěte. Pro případně sponzorské dary využívejte účtu Klubu rodičů  216123317/0300 (sepíšeme darovací smlouvu), později se na tento účet budou hradit příspěvky KRPDŠ. Prosím nezaměňovat účty! Školu podpoříte také nákupem knihy Škola Komárov (200 Kč, kancelář školy, paní sekretářka Šárka Němcová.  
 • Prosba, pokud máte kontakt na nějakou hudební skupinu, která umí odehrát zajímavě hudební produkci (ples, večírek, svatba) k tanci a můžete ji doporučit,  prosím sdělte řediteli školy. Ne reprodukovaná hudba, živí muzikanti!
BLÍŽÍCÍ SE AKTIVITY:
Moc prosím za sebe, za školu a hlavně za pořadatele, zda byste podpořili svou účastí akce, které se blíží, některé mají i charitativní cíl:
9.9.  Cyklozávod se Shrekem
12.9. Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
4.10. Noční běh pro Světlušku (Městské sady Opava), pořádá TOM KADAO a Tom Weicht a www.kadao.cz + zpívání našich žáků (akce bude plakátována)
Cyklozávody se Shrekem.jpg
Komarovjak.PDF
 
Ať se nám společně DAŘÍ
zdraví a zdraví přeje
Tom Weicht & zaměstnanci ZŠ a MŠ
(724 254 735, zskomarov@seznam.cz)


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři