Ikona

POZVÁNKA  NA  TŘÍDNÍ SCHŮZKY  A SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU  RODIČŮ  DĚTÍ  A  PŘÁTEL ŠKOLY

16.11. 2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na společné setkání Klubu rodičů (KRPDŠ) při ZŠ a MŠ Opava-Komárov, které se bude konat

 v úterý 21. 11. 2023 v 16.00  v 1.poschodí ZŠ.  Zveme všechny maminky a táty, a to jak dětí MŠ, tak žáků ZŠ.

Po skončení společného shromáždění proběhnou třídní schůzky ZŠ ve všech třídách 1.- 5. Ročníku.

Na programu společného setkání bude:

  • Seznámení se stavem financí KRPDŠ, výdaji a příjmy, členské příspěvky
  • Představení Výroční zprávy za šk.rok 2022/2023  
  • Školní informace ZŠ a MŠ – novinky a změny
  • Seznámení se Školním řádem školy a organizací šk. roku

Děkujeme za Vaší účast                     .         Všechny srdečně zve vedení ZŠ a MŠ a KRPDŠ


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři